таратор

Вторник

Петък

Понеделник

Сряда

Четвъртък

2.10 лв.

Цена за порция – 300 гр.